I ARVUD, ARVUTUSREEGLID JA –VAHENDID 1. KÜMNENDSÜSTEEM JA ARVU STANDARDKUJU Igapäevaselt kasutatava arvude kümnendsüsteemi aluseks on arv 10.

Kümnendsüsteemi iga arvu saab esitada 10 astmete kaudu. Seal esinevad 10 astmete kordajad annavadki arvu nn kümnendesituse. Näide 1. 1946=1⋅1000+9⋅100+4⋅10+6⋅1=1⋅103+9⋅102+4⋅101+6⋅100 356,278=3⋅102+5⋅101+6⋅100+2⋅10-1+7⋅10-2+8⋅10-3 Kümnendarvude enamkasutatavad klassid, järgud ja nende nimetused on järgmised. Klassid Triljon (Saksamaal on triljon 1018) Miljardid ( USA-s ja Prantsusmaal biljonid) Miljonid Järgud Sada triljonit Kümme triljonit Üks triljon Sada miljardit Kümme miljardit Üks miljard Sada miljonit Kümme miljonit Üks miljon Sada tuhat Kümme tuhat Üks tuhat Sada Kümme Üks Kümnendikud Sajandikud Tuhandikud Kümne astmena

Tuhanded

Ühelised

(Murdosad)

Suuremate arvude lugemise lihtsustamiseks rühmitatakse numbreid kolmekaupa. Eraldajana kasutatakse tühikut, punkti, üla- või alakoma.
NB! Mitmed riigid, sh USA, Venemaa, Eesti, kasutavad nt Inglismaast, Saksamaast, Prantsusmaast erinevat numbrite süsteemi. Nimelt: kolme nulli lisamisega järgnenad arvud tuhat, miljon, miljard, triljon, kvadriljon, kvintiljon, sekstiljon etc. Inglismaal hoopiski tuhat, miljon, miljard, biljon, biljard, triljon, triljard, etc. (Kas pole imelik, et kui eesti keele “miljard”-ile lisada 3 nulli, on tekkinud arvu nimi “triljon”?)

1

Näide 2. 534 126 347 591 534.126.347.591 534’126’347’591 534,126,347,591 Majandus, eriti finantsarvestuses, kus tegeletakse väga suurte arvudega, jaotatakse arvu numbrid lõpust alates kuuekaupa rühmadeks. Neid loetakse kui ühelisi. Üheliste järel öeldakse vastava rühma madalaima järgu nimetus. Näide 3. Arvu 79.160.419.530.803.194 loetakse 79160 triljonit 419530 miljonit 803194. Suuri täisarve, mis lõpevad nullidega, ning väikesi, nullidega algavaid kümnendmurde on mõistlik esitada 10 astmete abil nn standardkujul (a⋅10n ,1 ≤a<10, n∈Z). Näide 4. 32000000 = 3,2⋅107 67854000000 = 6,7854⋅1010 0,0000256 = 2,56⋅10-5 Suurte arvude kujutamisel koordinaatteljestikul kirjutatakse enamasti teljeühikute juurde vaid arvu tüvi. Kümne aste näidatakse siis mõõtühiku tähise juures. Ainsateks majandusarvutustes kasutatavateks arvutusvahenditeks on tänapäeval arvutid. Taskuarvutil standardkujuliste arvudega opereerides tuleb silmas pidada arvuti tabloo “pikkust”, s.o numbrikohtade arvu. Suurem osa taskuarvutitest lubab kasutada kuni 8 tüvenumbrit. Kui arvus on rohkem kui 8 tüvenumbrit, siis tuleb arv eelnevalt ümardada. Näide5. Esitada taskuarvutil, millel on standardkujulise arvu tüve jaoks vaid 8 numbrikohta, järgmised arvud: a) 831.946.750.000 = 8,3194675⋅1011, sisestame 8,3194675 EXP 11 või, jättes teisendamata rangele standardkujule (1<tüvi<10) , sisestame 83194675 EXP 4 ; b) 0,000236 =2,36⋅10-4 , sisestame 2,36 EXP –4 või ka 236 EXP -6 c)12.345.678.910=12.345.679.000 =1,23456789⋅1010 , sisestame 1,23456789 EXP 10 Soovides saada arvutuste tulemusi ainult standardkujul, tuleb kasutada sõrmist EE või ENG.

2

Ülesanne 1. Eesti Haigekassa 2005. aasta lisaeelarve tuludeks oli ette nähtud 120 miljonit krooni ja kuludeks 1,2⋅108 krooni. Kas lisaeelarve oli planeeritud tasakaalus?

Ülesanne 2. Lugeda kuuekaupa rühmitamise reeglit kasutades a) 160419532408197; b) 240819790002; c) 1008031946. Ülesanne 3. Teisendada standardkujule 8 + 2-kohalise tablooga taskuarvutil kasutamiseks a) b) c) d) e) 370236000; 0,000023467; 6070931111; 0,003478561; 334,6782.

3